Snabdijevanje Električnom Energijom

Kupci imaju pravo da samostalno odluče od koje kompanije će kupovati električnu energiju

Početna Tržište električne energije

Zašto mijenjati snabdjevača?

Vi više niste "potrošač" električne energije, već ste kupac i klijent kompanije koja prodaje električnu energiju. Zbog toga snabdjevač treba da se trudi da ispuni vaša očekivanja i da Vam nudi najkvalitetniju uslugu. U slučaju da niste zadovoljni dosadašnjom uslugom ili ste jednostavno pronašli bolje uslove snabdijevanja – možete iskoristiti Vaše pravo, zagarantovano zakonom, pravo na promjenu snabdjevača.

Provjerite dostupne informacije, razmotrite ponude različitih snabdjevača i odaberite najbolju ponudu u pogledu cijena i uslova snabdijevanja.

Kako promjeniti snabdjevača

Ako se odlučite za promjenu snabdjevača, sam proces promjene je precizno definisan i razrađen kroz Pravilnik o snabdijevanju i proces promjene snabdjevača i relativno je jednostvan.

Kupac koji želi da promjeni snabdjevača treba da na odgovorajućem obrascu obavijesti novog snabdjevača o tome, a novoodabrani snabdjevač će voditi proces dalje.

Kupac treba da ima izmirene sve dospjele obaveze prema svom trenutnom snabdjevaču.

Ugovori

Vi kao kupac imate ugovore sa snabdjevačem (isporuka električne energije) i sa Operatorom distributivnog sistema - ODS (priključak, korištenje distributivne mreže). U slučaju da ste kupac priključen na visoki napon (110 kV i više) Vaš operator je Elektroprijenos BiH.

Otvaranjem tržišta električne energije Vi možete birati i mijenjati snabdjevača, dok je ODS stalan na određenom geografskom području i on se ne mijenja.

Obaveza zaključivanja ugovora o snabdijevanju propisana je Opštim uslovima za isporuku električne energije, te svi kupci električne energije treba da posjeduju odgovarajući ugovor o snabdijevanju. Kvalitetnim ugovorom kupci mogu najbolje zaštiti svoja prava.

Što se tiče tehnike (priključak, brojilo...), sve ostaje isto i sa promjenom snabdjevača nikakva dodatna tehnička aktivnost nije potrebna.

Kvalitet isporuke električne energije je garantovan u skladu sa zakonom i u isključivoj je nadležnosti nadležnog operatora mreže (ODS ili NOS BiH/Elektroprijenos BiH). Za te usluge svi kupci plaćaju "mrežarinu" (cijena za korištenje mreže i sistema koju određuju nadležni regulatori) koja treba da bude posebno iskazana na računu za električnu energiju.