FAQ

Zašto je električna energija različita od drugih roba i zašto ne postoji jedinstvena standardna cijena za električnu energiju?

Početna Faq

Zašto je električna energija različita od drugih roba i zašto ne postoji jedinstvena standardna cijena za električnu energiju?

Električna energija je specifična zbog sljedećeg:

 • mora se obezbjediti izbalansiranost proizvodnje i potrošnje u svakom trenutku,
 • još uvijek se ne može skladištiti (na ekonomski prihvatljiv način);
 • fizički se ne može odrediti "put" kojim je konkretan kWh preuzet od strane kupca došao i koji bi nas odveo do proizvođača tog kWh;
 • zbog prirode elektroenergetskog sistema u slučaju problema u elektroenergetskom sistemu (npr. „raspada“) neće samo jedan kupac biti pogođen nepredviđenim okolnostima nego svi kupci;
 • suštinski značaj. Moderna društva se ne mogu zamisliti bez električne energije.

Za razliku od nafte, cementa, i sl, standardna cijena za električnu energiju ne postoji. U zavisnosti od kategorije potrošnje i regiona cijena se može razlikovati za duplo! Razloga za to je jako puno, od onih tehničkih i stručnih, preko finasijskih i socijalnih, do nedovoljne konkurencije. Zbog toga je na pitanje "Koliko košta električna energija?", bez obzira na jednostavnost, veoma teško dati jednoznačan odgovor.

Kako se formira cijena električne energije?

Cijena električne energije se sastoji od tri osnovne komponente:

 • troškova energije,
 • troškova transporta,
 • poreza i naknada.

Troškovi energije generalno podrazumijevaju troškove proizvodnje električne energije, odnosno nabavke električne energije. Ovi troškovi su zavisni od vrste proizvođača električne energije, te od uticaja vremenskih prilika, državnih politika.

Troškovi transporta električne energije predstavljaju troškove koji nastanu na putu od elektrane do mjesta potrošnje. Što je duži taj put to su veći troškovi. Zbog toga su veći jedinični troškovi transporta koje plaćaju domaćinstva (preuzimaju energiju na najnižem naponskom nivou) nego velika industrijska postrojenja (preuzimaju energiju na visokom naponskom nivou). U ove troškove su uključeni troškovi preko prenosne i distributivne mreže, kao i troškovi upravljanja elektroenergetskim sistemom.

Porezi i naknade su komponenta koja dolazi i na kraju i koja je svugdje širom EU tokom posljednjih godina postala značajna. Sastoji se od poreza na dodatnu vrijednost i raznih naknada. U BiH je to za sada naknada za obnovljive izvore električne energije.

Šta plaća kupac električne energije u BiH?

Kupac električne energije u BiH plaća:

 • Preuzetu električnu energiju po slobodno ugovorenoj cijeni u skladu sa ugovorom o snabdijevanju zaključenim sa snabdjevačem;
 • Troškove mrežarine koji zavise od naponskog nivoa na koji je kupac priključen i sastoje se od: cijene usluge prijenosa električne energije (Elektroprijenos BiH), tarife za rad nezavisnog operatora sistema (NOS BiH), sistemskih usluga, cijene korištenja distributivne mreže (ODS). Navedene cijene su određene od strane nadležnih regulatora u BiH (DERK, FERK, REERS) i one su na jednom području jednake za sve kupce iz iste kategorije.
 • Troškove poravnanja odstupanja u skladu sa Tržišnim pravilima,
 • Naknadu za podsticanje proizvodnje iz obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije,
 • Porez (PDV).